Influensavaksine for vintersesongen 2018/19 tilgjengelig

september 19, 2018
Fastlegehuset på Strømmen er klare for å sette influensavaksine for vintersesongen 2018/19. Folkehelseinstituttet anbefaler årlig influensavaksine til enkelte risikogrupper. Ta kontakt med legesenteret om du har spørsmål rundt vaksinering. Du trenger ikke time hos lege for vaksinasjon. Dette gjøres av våre ansatte.  Influensavaksine må gis hvert år fordi influensaviruset er forskjellig fra sesong til sesong. Obs! Influensavaksinen inneholder egg-protein.

 

Folkehelseinstituttet anbefaler årlig sesonginfluensavaksine til følgende risikogrupper:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt infeksjonsresistens
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
Om forfatter