Kursavvikling Dr. Albert-Hoff 16-19 september

Dr Albert-Hoff vil være borte på kurs fra mandag 16.9. til 19.9. Dr Prytz vil være tilstede ved behov for legehjelp som ikke kan vente til hun er tilbake.