Sommerferie 2020

Uke 27 – Dr Prytz har ferie. Dr Albert-Hoff vil være tilstede foruten torsdag 2/7,  da holder vi stengt. Vikar denne torsdagen er dr. BaTong Ly i Strømmen – tlf. 63814208

Uke 28 og 29 – ferieavvikling en legesekretær, tilgjenglighet på telefon kan oppleves noe redusert. Men vi er tilstede hver dag!

Uke 30 – holder vi stengt grunnet ferie avvikling. Vikar: dr. Berven i Lillestrøm – tlf. 63804050

Uke 31 – telefonen vil være betjent mandag til torsdag. Stengt kontor fredag 31/7. Vikar dr. Aslaksen i Lillestrøm – tlf. 67211222

Vi ber om at vikarlege kun brukes til helt akutte ting som ikke kan vente til egen lege er tilbake. Man kan som før, bestille time via Helsenorge.no. 

Vi ønsker alle en god sommer !
Hilsen alle oss på Fastlegehuset 

Om forfatter