Influensavaksine

Vi starter influensavaksinering fra torsdag 8. oktober. På grunn av koronapandemien vil det ikke bli mulighet for drop-in i år. Vaksine kan settes i forbindelse med planlagt legetime som du skulle hatt, alternativt kan man settes opp på et eget vaksineringstidspunkt ved å ta kontakt med legesenteret. Send gjerne en eKontakt til resepsjonen via helsenorge.no for å få et tidspunkt. Vi setter opp egne dager til dette.

Vaksinering er forbeholdt risikogrupper frem til 1. desember. Egenandelen for risikogruppene er 50 kr. For pasienter med frikort er vaksinen gratis.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

– Alle fra og med fylte 65 år
– Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
– Barn og voksne med diabetes mellitus type 1 og 2, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

– Helsepersonell som har pasientkontakt
– Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Mvh oss på Fastlegehuset

Om forfatter