Influensavaksinering 2021

september 29, 2021
Off

Vi forventer å kunne starte med influensavaksinering fra mandag 11.10.21. I år vil vaksinering i regi av oss organiseres på samme måte som for fjorårssesongen. Det er de i risikosonen som prioriteres. Det innebærer at vaksinen koster 50 kroner for dem i risikosonen (se under). For personer i risikosonen med frikort – vil vaksinering være gratis. Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine og kan også få vaksinen som nevnt over. Ta kontakt med legekontoret (gjerne via helsenorge – kontakt legekontoret) for å bestille tid til vaksinen, det ser ut som om vi ikke kan ha drop inn for dette i år heller. 
Følgende personer er i risiko gruppen og prioriteres for vaskine mot influensa:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
Om forfatter