Influensavaksinering 2022

oktober 06, 2022
Off

Vi forventer å starte opp med influensavaksinering i uke 42.  Ta kontakt med legekontoret, helst via helsenorge.no for å avtale tid til vaksinering.  Influensavaksinen kan settes på alle som ønsker. Men den anbefales spesielt til:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
Om forfatter