Koronavaksine for risikogrupper, info fra kommuneoverlegen

mars 25, 2023
Off

Til orientering:

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose til alle som er 75 år og eldre og til sykehjemsbeboere.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at denne aldersgruppen vil ha behov for enda en ny oppfriskningsdose til høsten, før vintersesongen 2023-24, derfor anbefales det å gjennomføre vaksineringen i løpet av april, dette for å rekke en ny oppfriskningsdose igjen til høsten.
• Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 3 måneder etter siste vaksinedose, men det anbefales at det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

• For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales det som tidligere en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering.

• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Om forfatter