Influensavaksinering

oktober 10, 2023
Off

Vi er i gang med influensavaksinering. Alle over 65 år og alle i risikogruppene anbefales å sette denne vaksinen. Vaksinering koster 350 kroner, og vi har vaksinen klar hos oss. Det er ikke behov for resept. Send melding på helsenorge til legekontoret, så avtales når det passer at du kommer. Det er ikke behov for fysisk time hos lege, men for å begrense ventetid så avtaler vi en tid med deg. De som uansett har fysisk time hos lege for annen oppfølging, kan sette vaksinen da. Risikogruppene er som før, her nevnes blant annet.  

– Alle fra fylte 65 år

– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 

– Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

– Barn og voksne med risikotilstander som diabetes, hjerte og kar sykdom, lungesykdom, nyre eller leversvikt, kronisk nevrologis sykdom, nedsatt immunsystem. fedme med høy BMI eller annen alvorlig eller kronisk sykdom som kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling, da disse selv kan ha dårligere effekt av vaksinen.

Om forfatter