Coronavirus

Om du mistenker at du kan være smittet, IKKE møt opp på legekontoret. RING først!

Per 3.3.20 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning. Hvis du har luftveissymptomer OG har oppholdt deg i disse områdene, er det aktuelt med testing. Det samme gjelder hvis du har hatt nærkontakt med person som har bekreftet smitte. Du skal da ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon, og det vil da bli organisert prøvetaking via kommunelegen. Det er veldig viktig at man ringer først, ikke møter opp direkte på fastlegekontor eller legevakt.

Du kan også sende melding på helsenorge.no til oss. 

Hvordan forebygge smitte?

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Se råd og informasjon til befolkningen fra Folkehelseinstituttet her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Om forfatter